Tuesday, May 16, 2017

Loodusjõudude joonistamine


Tunni teema: loodusjõudude joonistamine "Peetrikese reis Kuule" järgi

Tunni  eesmärk:   Muinasjutu kuulamine, kuuldu mõistmine ja selle põhjal tegelaskuju joonistamine, akvarellidega tutvumine

Õpisisu: Vahakriitidega fantaasiategelase joonistamine, tausta maalimine akvarellidega, akvarellivärvide seguneda laskmine

Õppemeetodid:  kuulamine, arutlemine, joonistamine, maalimine

Gerd von Bassewitz "Peetrikese reis Kuule" Eesti Kunstiakadeemia õpetajakoolituse magistriõppe kunstikooli praktika Sallys
Foto: Raivo Juurak, Õpetajate Leht

No comments:

Post a Comment