Tuesday, May 16, 2017

Katsetused akvarellidega

1. tunni  eesmärk Tuletada meelde ja katsetada erinevaid (teadaolevaid ja võimalusel uusi) akvarellitehnikaid, kombinatsioone teiste vahendite ja meediumitega

2. ja 3. tund: Akvarellidega katsetamine, märg märjal jt tehnikate katsetamine. Oma hingemaastiku maalimine (1 tund = 90 min)

Tunni teema:  Akvarellidega katsetades oma hingemaastiku maalimine
Õpisisu:  Õpilane on meelde tuletanud teadaolevad akvarellitehnikad ja proovinud lisaks enne tema poolt katsetamata tehnikaid.
Õppemeetodid: Vestlus, arutelu, video jt näidiste vaatamine, maalimine
Uurimisfookus: loovuse arendamine (avatud lõpuga ülesanded, katsetamine, ekslemine, oma idee viimistlemine)No comments:

Post a Comment