Tuesday, December 20, 2016

Disainiülesanne: värvi, vormi ja materjali funktsionaalsus

Õppetsükkel on kavandatud 8. klassile.
3 x 45 min  õppetsükli üldteema on "Personaalne taktiilne mood board" ja selle teema raames tutvuvad õpilased põgusalt ka disaini teema, terminoloogia ja protsessiga.

Õppetsükli
1. tund – Disain ja disainiprotsess, disainerite töövahendi mood boardi tutvustus, arutelu ja kavandamine
2. tund – materjalid kaasas, mood boardi valmistamine
3. tund – oma mood boardi esitlus – klassikaaslased ütlevad, kas Sinu mood board on arusaadav, kas miski on üllatav. 

Õppetsükli eesmärgid:

 • Tutvuda põgusalt disaineri elukutse ja disainiprotsessiga
 • Märgata esemete funktsionaalsuse seost värvi, vormi ja materjaliga
 • Uurida värvide mõju ja tähendust enda jaoks
 • Õppida ennast väljendama värvide, materjalide jm visuaalse info abil
 • Tutvuda mood boardi tähenduse ja kasutusvõimalustega
 • Arendada ideede visandamise ja planeerimise oskust
 • Kavandada ja valmistada ennast tutvustav mood board
 • Arendada esitlus- ja esinemisoskust


1. tund. Arutlus:
Mis on mood board? (disainerite töövahend oma ideede esitlemiseks)
Kes on disainer? (Nimetage...)
Mida disainerid teevad? (lahendavad kliendi probleeme)
Tootedisainerid/ sisekujundusdisainerid/ rõivadisainerid jne – arutelu, milliseid probleeme lahendavad.Disainiprotsess: 

Oluline on toote/teenuse/koha funktsionaalsus (ese/koht – tuba, aed, park, linnaruum/riietus, jne)
Disainiprotsess on loov protsess, mis algab ülesande püstitamisega ja lõppeb (senisest parema) lahenduse leidmisega.
Keskseks rolliks on lahendada probleeme, tehes meie igapäevaelu mugavamaks, sõbralikumaks, meeldivamaks.
Disainiprotsessis vastatakse küsimustele:
1. Kellele?
2. Milleks?
3. Kuidas?

Näited esemete värvi, vormi ja materjali funktsionaalsusest: 
Vaatleme õpilaste õppevahendeid jms esemeid, mis kaasas on ja arutleme, kas eseme vorm, värv ja materjal on funktsionaalsed 
Kas ese on loodud mingi probleemi lahendamiseks
Nt pinal, (painduv) joonlaud, koolikott, raamatukile – mis probleemi selle esemega on lahendatud, kas on lahendatud?
Arutleme õppevahendite värvi funktsionaalse kasutuse üle..
Mis infot värv edastab?
Nt kui iga aasta on ühel ainel sama värvi ümbrispaber, siis leiab kergemini üles. Mis värvi võiks olla matemaatika? Eesti keel? Kunst?

Harjutus  - meeleoluriba.
Kas värvidega saab edasi anda informatsiooni?
Aga mis värvi on minu rõõmus tuju?
Teeme harjutuse, kus igaüks annab oma nimetatud emotsioonidele värvi – „minu meeleoluriba“Eesmärk: 
mõista, et värv võib kanda informatsiooni, 
osata kasutada värve kommunikatsioonivahendina oma mood boardi peal, 
teada, et värv kannab iga ühe jaoks erinevat (subjektiivset) tähendust, 
tähendused võivad olla ka (ühiskonnas/kogukonnas) kokkuleppelised. 

Oma personaalse mood boardi kavandamine/visandamine: 
Probleem/ülesande püstitus: pead ennast kirjeldama oma uuele sõbrale. 
Sa ei saa seda teha sõnadega. 
Saad kasutada pilte, värve, erinevaid materjale (taktiilne). 

Visandades/planeerides pea meeles, et Sinu MB vastaks küsimustele:
Kellele? (kellele on see mõeldud, kes on sihtgrupp)
Milleks? (mida sa tahad neile kommunikeerida, öelda, mis olulist infot tahad edastada)
Kuidas? (mis vahendeid sa peaksid oma info edastamiseks kasutama)

Vahendid: 
 • Paber/Alus
 • Värvipliiatsid / vildikad/ markerid
 • Endast vajaliku informatsiooni edasi andmiseks vajalikud fotod, pildid, väljalõiked, värvinäidised, erinevad materjalid 
 • Käärid, liim


No comments:

Post a Comment