Saturday, December 5, 2015

Teksti efektiivne lugemine • vaata tervik läbi
 • miks ma seda teksti loen
 • visuaalide otsimine
 • mõttega lugemine
 • allajoonimine
 • ääremärkuste kirjutamine
 • loetu märkidega tähistamine (+, -, ? ! jne)
 • mõttekaardi metoodika
 • sõnasta tekst omas peas ümber, oma sõnadega
 • mõtle, mis see mulle andis, sõnasta.
 • kõige olulisem tees?
 • kõige keerukam on kokkuvõtmise oskus, järgi peaks jääma 1/5

No comments:

Post a Comment