Monday, December 14, 2015

Muuseumitund "Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles"

Tund oli oli mulle kui vaatlevale kaasõppijale ja muuseumikülastajale huvitav.  Kõik liikus parajas tempos, parajal määral anti taustainfot, et näitust mõista ja kogeda. Tunnijuhid olid positiivsed ja lõbusalt kaasatõmbavad. Publikum, kes oli alguses ebalev, tundis end aja möödudes aina vabamalt, nautis eksponaate, tegi kaasa. Loovtöö tegemine  ning teiste vaatamine ja oma töö esitlemine meeldis kõigile. Kõik esinejad said aplausi.  Arvan, et kõik lahkusid näituselt meeldiva ja uue kogemuse võrra rikkamana.

Fotod: Keiu Kuresaar

No comments:

Post a Comment