Monday, December 14, 2015

Muuseumitund Nigulistes, "Nikolause legendid"

Lisaks sellele, et professionaalide töö vaatamine õpetab, on väga õpetlik ka oma kaasõppijate muuseumitunni vaatlemine. 

Malle hääl kõlab Nigulistes väga hästi ja tema värvikas kuju ning temperament sobib tunnijuhiks hästi, seda on näha lastest, kes kuulavad võlutult, mõtlevad ja räägivad kaasa.  Altari ees räägib Anna-Kaisa Nikolause legende, lapsed kuulavad, vaatavad pilte. Tunnijuhi hääl hajub natuke suures kirikus ja eemalseivad lapse saavd mahti imetleda pilte isetahtsi. Kui legendid räägitud, siis istutakse ja vesteldakse, arutletakse nende üle. Kuna lapsed on muuseumisse tulnud oma lõunauinaku ajast, siis leian, et nii tunnijuhid kui lapsed on kõik tublid – ühed hoiavad tunni lõpuni põneva ja aktiivse ja teised ei ilmuta väsimusemärke. 

Fotod: Keiu Kuresaar
No comments:

Post a Comment