Monday, December 7, 2015

Külas Tallinna Vabas Waldorfkoolis

Meie kasvatusteaduse ja -filosoofia kursusel oleme palju rääkinud alternatiivharidusest, paljud üliõpilased on tundnud huvi selle vastu, milliseid erinevaid haridusmetoodikaid koolides kasutatakse või kuidas saada/õppida alternatiivkooli õpetajaks. Selles valguses oli eriti teretulnud õppejõu poolt korraldatud waldorfkooli külastus. 

Tutvusin eelnevalt Tallinna Vaba Waldorfkooli kodulehega, vaatasin õpetajate ja lapsevanemate tutvustavaid videolõike.

Paljud waldorfkooli põhimõtted on sarnased minu põhimõtetega õppimisest ja õpetamisest. Kolme poja emana olen nendeni jõudnud oma ja oma laste elu- ja koolikogemuste kaudu, ilma et oleksin osanud neile põhimõtetele "waldorf" silti panna. Lisaks jäi kõrva lause, et Soome koolikorraldus järgib paljus waldorfõppe printsiipe (ilma neid waldorfõppeks nimetamata). Waldorfkooli põhiväärtused vt siit.

7. detsembril oli meie kursusel tore võimalus külastada Tallinna Vaba Waldorfkooli. Kõigepealt rääkis kunstiõpetuse, geograafia ja bioloogia õpetaja Pille Kängsep, kes jutustas enda jõudmisest waldorfkooli õpetajaks. 
Nüüd mõned märksõnad ja mõtted:
 • keskkond, mis oleks kodune, hubane
 • õppeprotsess toimub tundides - ei ole töövihikuid, õpikuid, on õpetaja
 • waldorfkooli õpetajaks saab õppida Soomes ja Saksamaal
 • kõik saab kirja epohhivihikusse
 • laps töötab omas tempos
 • ei pane numbrilisi hindeid, vaid õpetaja annab tagasisidet 
 • ei saa teadmist kellegi pähe panna vastutahtmist
 • laps peab ise tahtma teada saada, katsetada, õppida, areneda
 • õpetaja peab ise kogu aeg õppima
 • (maalimine ise iga kord läbi tega, mis järjekorras paberile minna)
 • "hoidke lapsed arvutitest eemal"
 • telefonid korvi (välja lülitatud)
 • mesilasvaha kriidid - ainult põhivärvid (2 sinist, 2 punast, 2 kollast)
 • värviteooria - nii joonistused kui ka epohhivihikusse
 • räägid loo juurde (siis jääb paremini meelde)
 • igale tehnikale, oskusele lugu, muinasjutt juurde
 • kunstitöid ei kirjelda hinnanguliselt, vaid vaatame, kus kollane kõige erksam, kus sinine tumedam jms objektiivsed kriteeriumid
 • 1% andekust, 99% tööd
 • aitad lapsi läbi iseenda - keskendu sellele, mida saad maksimaalselt särades anda
 • pidev vaimne töö iseendaga, pedagoogiliste vaimsete materjalidega
 • Kuula - aktiivselt!
 • koduülesandeid minimaalselt - lastele peab jääma aega tegeleda oma hobidega
 • soome noorem kooliaste on nagu waldorf - turvaline, hoitud, õppimise .., lapsepõlv
 • see on kingitus järgmisele põlvkonnale
 • tiitlid ei tekita lugupidamist

No comments:

Post a Comment